Hệ thống chứng nhận
  Chứng nhận sản phẩm
 Tư vấn giấy chứng nhận
  Giấy chứng nhận của hệ thống số.:
  Giấy chứng nhận sản phẩm số.:
  Kiểm nghiệm sản phẩm
  Quy trình đào tạo
  Vị trí hiện tại
Liên lạc.

ORIGO  chứng nhận quốc tế
◆Sanwei International Certification Ltd◆

Email.:salestw.origo@gmail.com

Chất lượng dịch vụ : Chuyên nghiệp, công bằng và công chính

Thái độ làm việc.: chính trực, nghiêm ngặt, tận tình


Sơ lược công ty
   

ORIGO tư vấn và xác mình  hệ thống quản lý quốc tế ISO, chứng nhận sản phẩm tại các nước, kiểm tra thử nghiệm sản phẩm,giấy phép xuất khẩu và các chứng nhận bắt buộc . Chúng tôi là tổ chức dịch vụ tổng hợp bên thứ 3.


Thêm>...
Trung tâm thông tin.

ADD:Số 195 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, tp. Bắc Ninh北宁市泉花坊李太宗路195号

Phone:+84-357656683  E-Mail: salestw.origo@gmail.com
Copyright © 1997-2019 Tập đoàn chứng nhận quốc tế Sâm Duy
Senwei International Certification Ltd All Rights Reserved. Giấy chứng nhận quốc tế Senwei Ltd Tất cả các quyền.
Business Hours Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu AM. 9:00 ~ PM 18: 00Số lần truy cập: